BTK

Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne

Font Size

Cpanel

Przypadek ...

zdarzenie losowe, nieplanowane, niecelowe - może wytworzyć  złożony system?

Projekt ...

sam-9 czyli rozpoznawalny wzór, plan budowy. Swojego rodzaju odpowiednik informacji.

Informacja ...

inf uporządkowane dane, reguły,  kod. Przekaz treści. Występuje w przyrodzie  i  w  technice...

Teoria Ewolucji - nauka czy religia?

Czym jest teoria ewolucji, nauką czy systemem religijnym?

Na pewno nie jest nauka ścisłą. Jest natomiast formą ateizmu (nie uznaje istnienia Boga), filozofią odrzucającą koncepcję Inteligentnego Stwórcy, świadomego i celowego projektu. Mówiącą o stopniowych, powolnych przemianach, trwających miliardy lat (kosmos), miliony lat (życie na Ziemi). Działających na zasadzie przypadku, samoczynnych procesów w przyrodzie i mutacji genetycznych w żywych organizmach.

 

Nauki ścisłe to inaczej nauki matematyczne i przyrodnicze, czyli grupa nauk, które zajmują się badaniem otaczającego świata oraz konstruowaniem abstrakcyjnych modeli, mogących służyć do tego opisu. Wspólną cechą nauk ścisłych jest stosowanie matematyki jako metody opisu i modelowania zjawisk oraz weryfikowanie hipotez za pomocą doświadczeń lub dowodów matematycznych. Do opracowywania danych doświadczalnych stosowana jest statystyka (dział matematyki). Naukami ścisłymi są: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka.

Dlaczego Teoria Ewolucji nie jest nauką ścisłą, lecz koncepcją, filozofią? Ponieważ założeń tej teorii nie da się określić metodami badawczymi, trzeba w te twierdzenia po prostu UWIERZYĆ. Religia, to system filozoficzny mówiący o naturze bytów transcendentnych, więc również wypowiadający się na temat tego, czy istnieją. Zatem ateizm jest formą religii - wyznaniem wiary w nieistnienie Boga. Na pytania: skąd pochodzę, kim jestem, po co żyję, co mnie czeka po śmierci, czy warto żyć w sposób podobający się Bogu - odpowiedzi nie daje chemia, fizyka, biologia ... ale Biblia oraz Teoria Ewolucji tak - dają odpowiedzi. Tyle, że zupełnie inne.


Teoria Ewolucji jest przejawem ateistycznego myślenia, przeniesionym z dużym sukcesem na grunt oficjalnej nauki i edukacji. Dzięki Darwinowi i jego następcom, zwolennikom. Ponieważ ten kierunek myślenia zaprzecza istnieniu Boga, w konsekwencji też prowadzi do odrzucenia pochodzących z Biblii zasad moralnych, norm etycznych (bo i po co są one, jeśli Bóg nie istnieje? Przed kim człowiek będzie odpowiadał za swoje wybory jeśli Boga nie ma, nie ma miejsca wiecznej nagrody i wiecznej kary, a życie po śmierci nie istnieje...).


Z sześciu znaczeń słowa "ewolucja",  tylko jedno - mikroewolucja (zmienność w obrębie gatunku) jest obserwowalna i udowodniona. Wynika z cech wkomponowanych w żywe organizmy (zdolności przystosowawcze).

Na pozostałe koncepcje ewolucyjne - nie ma dowodów naukowych:

 - ewolucja kosmiczna (pochodzenie czasu, materii, przestrzeni. Teoria Wielkiego Wybuchu) - teoria bez dowodów naukowych
 - ewolucja chemiczna - teoria bez dowodów naukowych
 - ewolucja planetarna (pochodzenie planet i gwiazd) - teoria bez dowodów naukowych
 - ewolucja organiczna (pochodzenie życia z materii nieożywionej) - teoria bez dowodów naukowych
 - makroewolucja (zmiana jednego gatunku w drugi, u roślin i zwierząt) - teoria bez dowodów naukowych

Mikroewolucja (zmienność w obrębie danego gatunku zwierzęcia, rośliny) → tylko to jest obserwowalne i naukowo udowodnione.

Co więcej - przedstawiamy, że odnajdywane dowody, zdecydowanie bardziej świadczą na korzyść celowego projektu niż bezładnej, bezcelowej, przypadkowej ewolucji. Stąd, coraz więcej naukowców zaczyna domagać się dokładnego zbadania dowodów popierających darwinizm.

Gęstość zapisu i złożoność informacji w DNA miliard razy przewyższa techniczne możliwości człowieka dotyczące zapisu informacji. Stąd wynika, że nadawca informacji zawartej w DNA musi być wysoce inteligentny. Zaprogramowanie nawet najprostszych biologicznych systemów - organizmów jest niezmiernie skomplikowane, nieosiągalne dla informatyków. Jakie jest źródło (nadawca) informacji w systemach biologicznych, kto jest autorem tego kodu i twórcą treści? Przypadek?

Jesteś tutaj: Home Nauka czy religia?