BTK

Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne

Font Size

Cpanel

Przypadek ...

zdarzenie losowe, nieplanowane, niecelowe - może wytworzyć  złożony system?

Projekt ...

sam-9 czyli rozpoznawalny wzór, plan budowy. Swojego rodzaju odpowiednik informacji.

Informacja ...

inf uporządkowane dane, reguły,  kod. Przekaz treści. Występuje w przyrodzie  i  w  technice...

Projekt i Stworzenie

Projekt to inaczej plan, specyficzny wzór konstrukcji, rozpoznawalny w swojej budowie i działaniu, złożony z różnych składników. Ludzie dostrzegają  znamiona projektu w sposobie wytwarzania maszyn, w funkcjonowaniu złożonych obiektów - jak stacje kosmiczne, podmorskie, sieci kolejowe i informatyczne. I nikt przy zdrowych zmysłach nie powie, że to się samo zrobiło, znikąd, z przypadku. Widać w tym celowe założenia, pracę zespołów inżynierskich i konstruktorskich. Złożoność zmontowana w określony, funkcjonalny, celowy sposób - to projekt. Złożoność rozsypana chaotycznie - to gruz.

 

Przyglądając się uważnie budowie Układu Słonecznego, Ziemi, składowych żywej komórki - odkrywamy  cechy projektu, wg takich samych kryteriów, które pozwalają dostrzec projekt w dziełach człowieka. Ludzkie konstrukcje wymagały myślącego projektanta. Można się więc zastanowić, dlaczego wiele osób nie chce przyjąć do wiadomości, że istnieje Projektant zjawisk i obiektów nieporównywalnie bardziej złożonych od dokonań człowieka, w skali mikro i w skali makro.

 

Do ponownego przemyślenia tego, w co i dlaczego wierzymy, skłania niematerialny składnik projektów: informacja. Do istnienia i funkcjonowania informacji niezbędne są: kod (np. alfabet brytyjski, alfabet rosyjski, informatyczny "język" zerojedynkowy), nadawca, odbiorca, treść, urządzenia ją przetwarzające. Informacje i systemy je obsługujące znajdujemy w ludzkich wytworach: książkach, programach komputerowych, kompozycjach muzycznych, rysunkach technicznych. Znajdujemy je także w strukturach biologicznych organizmu, zwł.  w cząsteczce DNA (czteroskładnikowy kod A, C, T, G; zapisane w tym "języku" instrukcje, procedury). Nie zaobserwowano, by informacja i komponenty niezbędne do jej działania powstawały samorzutnie, wskutek przypadkowych, przyrodniczych procesów. Gęstość zapisu i złożoność informacji w DNA miliard razy przewyższa techniczne możliwości człowieka dotyczące zapisu informacji. Zaprogramowanie nawet najprostszych biologicznych systemów - organizmów jest niezmiernie skomplikowane, nieosiągalne dla informatyków.

Odkrycie istnienia informacji w strukturach biologicznych, dostrzeżenie projektu w budowie Wszechświata, Układu Słonecznego i Ziemi - znacząco wpływa na oblicze współczesnej nauki. Nadaje to zagadnieniom wiary zupełnie inny wymiar, niż kilkadziesiąt lat temu, gdy nie wiedziano o komórce i wszechświecie tyle, co obecnie.

Przypuśćmy, że w wyniku ogromnego programu badawczego naukowcom udało się zmienić program genetyczny tak, że rybi zarodek rozwinął się w płaza. Czy ten hipotetyczny triumf inżynierii genetycznej potwierdziłby, że płazy istotnie rozwinęły się z ryb albo chociaż mogły się w podobny sposób rozwinąć?
Nie, bowiem ewolucjoniści zakładający makromutacje rozwojowe mówią o zmianach losowych, a nie drobiazgowo zaplanowanych przez ludzki (czy Boski) umysł.

Jesteś tutaj: Home Projekt i Stworzenie