BTK

Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne

Font Size

Cpanel

Przypadek ...

zdarzenie losowe, nieplanowane, niecelowe - może wytworzyć  złożony system?

Projekt ...

sam-9 czyli rozpoznawalny wzór, plan budowy. Swojego rodzaju odpowiednik informacji.

Informacja ...

inf uporządkowane dane, reguły,  kod. Przekaz treści. Występuje w przyrodzie  i  w  technice...

Uczciwa nauka

Na czym  polega  uczciwa nauka - materiał  video.


Nauka powinna zajmować się szukaniem PRAWDY o świecie. Nie powinniśmy osądzać z góry, co może być prawdą i mówić: to wyjaśnienie mi się nie podoba, więc je odrzucę. Gdy natrafiamy w przyrodzie na jakąś zagadkę, powinniśmy próbować wyjaśnić ją na wszelkie możliwe sposoby.

Jednym z problemów, jaki przysparza teoria ewolucji jest to, że z założenia wyklucza pewne przyczyny, zanim dopuści do głosu dowody. Wyklucza np. INTELIGENCJĘ. Od schyłku XIX wieku, po części przez traktat Karola Darwina "O powstawaniu gatunków", przyjęto inną definicję nauki, wykluczającą możliwość projektu jako wyjaśnienia naukowego. Konwencja ta nosi nazwę naturalizm metodologiczny. Oznacza to, że jeśli chcesz być naukowcem, musisz ograniczyć się do wyjaśnień opartych o przyczyny naturalne (przyrodnicze). Nie możesz powoływać się na inteligencję jako na przyczynę.

Taki właśnie trend dominuje we współczesnej nauce: naturalizm metodologiczny, czyli nastawienie badawcze, że w naukach przyrodniczych nie należy wprowadzać innych praw i sił jak naturalne. Z założenia - we współczesnym przyrodoznawstwie nie należy stosować hipotezy projektu, inteligencji, Boga.

Jeżeli przyjmiemy tak sformułowaną definicję nauki, to wszystkie inne niż naturalne wyjaśnienia jakichkolwiek zjawisk, automatycznie zostają wykluczone z dziedziny nauki. Zaś naukowcy szukający  innych  możliwości  wytłumaczenia niż w oparciu o materialistyczną ewolucję, zostają  nazwani  fanatykami religijnymi lub szarlatanami, tylko  dlatego, że próbują znaleźć  przyczyny  bardziej prawdopodobne, wiarygodne - lecz  poza  jedynie słusznym szablonem  poszukiwań.

W praktyce miały już miejsce wielokrotnie naciski na badaczy, fałszowanie dowodów, przemilczenia odkryć - aby móc utrzymać panowanie teorii ewolucji w systemie edukacji, mediach i standartach naukowych. Można zadać sobie pytanie - czy na tym polega prawdziwa nauka: na takich jak ww działaniach, ukrywaniu faktów, aby jedna tylko koncepcja mogła oficjalnie panować jako właściwa, słuszna. Jako dogmat. O tych przemilczeniach odkryć i celowych fałszerstwach, informujemy w dziale tematycznym "wykryte oszustwa".

 

Przykład, jak powinno wyglądać uczciwe podejście do nauki: nauka nie zaczyna się od przyjęcia założenia, że wszystkie zjawiska mają charakter naturalistyczny. Podstawą nauki jest raczej poszukiwanie prawdy. Nauka preferuje wyjaśnienia naturalistyczne z powodu ich praktycznej wartości (mówią o znanej nam części rzeczywistości). Lecz w swej istocie jest poszukiwaniem prawdy.  Poprzez rzetelne badanie dowodów.  Gdyż tylko w ten  sposób  można znaleźć właściwą odpowiedź.

Naturalizm - kierunek filozoficzny, odrzucający wszelki byt nadprzyrodzony, uznający prawa przyrody za jedyne, które rzeczywistością rządzą i tłumaczą ją. Nie wyjaśniający jednak, skąd te prawa się wzięły. Nie wyjaśniający również, jak może samoistnie powstać informacja i systemy ją obsługujące. Nie wyjaśniający, jak może samoistnie powstać jakikolwiek twór, wykazujący cechy projektu.

               

 Czy jest możliwe by to, co po lewej, powstało przypadkowo, samoistnie, a to co po prawej - wymagało projektantów, inżynierów, konstruktorów - całej planowej, inteligentnej sieci, od deski kreślarskiej aż po halę produkcyjną?

Uznanie, że Bóg istnieje, wymaga wiary. Ale znacznie większej wiary wymaga uznanie, że żywe organizmy, twory nieporównanie bardziej skomplikowane od maszyn - pojawiły się w efekcie przypadkowych, losowych zdarzeń i działania praw przyrody.

 

„Bliżej prawdy jest niewiedza niż uprzedzenie.”
Denis Diderot
Pisarz francuski
(1713-1784)
 

Wypowiedzi  laureatów nagody Nobla   (najwybitniejsi ludzie nauki naszych czasów).


 

"Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę"   (List do Rzymian 1:19-20)

Jesteś tutaj: Home Uczciwa nauka