Inteligentny-Projekt.pl

Biznes i Budownictwo

ETF
Finanse

ETF – nowoczesne instrumenty inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne, które sprzedawane są pod nazwą Exchange Traded Funds, wbrew pozorom nie są nowością. Istnieją bowiem już od początku lat 90 XX w. Powstały jako ekonomiczna oraz podatkowa alternatywa dla tradycyjnych funduszy inwestycyjnych.

Na przestrzeni ostatnich lat, inwestorzy rozglądający się za alternatywnymi instrumentami inwestycyjnymi, zwrócili się właśnie w kierunku ETF. Były one wówczas postrzegane jako stosunkowo elastyczne i przejrzyste produkty inwestycyjne, które szybko stały się przedmiotem obrotu jak akcje spółek giełdowych. 

Podstawy działania funduszy ETF

Najważniejsza zasada działania funduszu ETF jest dość prosta. Fundusz musi zawierać w sobie cały indeks, np. S&P 500 czyli grupę największych spółek i jak najwierniej replikować zachowanie tego indeksu. Konstrukcja ETF zwalnia zatem inwestora z zakupu ogromnej ilości akcji, które wchodzą w skład danego indeksu. Nie ma też konieczności przeszukiwania rynku pod kątem spółek znajdujących się w obserwowanym sektorze. W przypadku tradycyjnych funduszy inwestycyjnych zakup jednostki uczestnictwa wiąże się z posiadaniem udziałów w portfelu papierów wartościowych, przy czym jego skład podlega nieustannym zmianom.

Zalety funduszy ETF

Fundusze inwestycyjne ETF w Polsce jako alternatywa inwestycyjna posiadają wiele zalet. 

Należy do nich m.in. wysoka przejrzystość. Są one notowane w obrocie ciągłym, natomiast informacje na temat cen oraz spreadów instrumentów czy też aktualnej wartości i składu portfela udostępniane są publicznie. Fundusze ETF mają relatywnie niskie koszty w opozycji do tradycyjnych funduszy. Co więcej w większości przypadków transakcje związane z funduszami ETF odbywają się bezpośrednio między samymi, a nie inwestorem oraz funduszem. Fundusz nie musi zatem przetwarzać złożonego zamówienia i wchodzić na rynek, aby je zrealizować. Tym samym inwestor jest zwolniony z opłacania spreadów oraz związanych z tym prowizji czy opłat manipulacyjnych. Poza środkami potrzebnymi do nabycia minimum jednego udziału, fundusze ETF nie wymagają zatem dużych nakładów finansowych od inwestora. 

Wysoka płynność oraz związaną z tym relatywna łatwość nabycia i spieniężenia inwestycji to kolejna zaleta funduszy ETF. Dodatkowo każda operacja kupna lub umorzenia jednostek uczestnictwa jest rozkładana w czasie i niekiedy może zająć nawet do kilku dni. W przypadku ETF kupno/ sprzedaż certyfikatów uczestnictwa odbywa się podczas jednej sesji giełdowej, zaś możliwość dogodnego nabycia i zbycia udziałów gwarantowana jest przez market maklerów.