Inteligentny-Projekt.pl

Biznes i Budownictwo

Faktoring
Finanse

Faktoring coraz popularniejszy wśród przedsiębiorców

Mimo pogarszających się warunków na rynku, sytuacji pandemicznej oraz widma kryzysu gospodarczego, faktoring staje się coraz popularniejszy wśród przedsiębiorców. Jest to o tyle znamienne, że wiele firm wciąż przyznaje, że faktoring stanowi dla nich nowość. 

W wyniku splotu niekorzystnych okoliczności na popularności tracą kredyty bankowe – zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy mają coraz gorszą zdolność kredytową, a rosnące stopy procentowe nie zachęcają obecnie do zadłużania się. Dlaczego te wszystkie zmiany nie wpływają na faktoring, a wręcz przeciwnie: sprawiają, że popularność usługi rośnie? Sprawdźmy! Czytaj dalej i dowiedz się: kto bierze udział w umowie faktoringu, czym jest faktoring oraz skąd wynika jego popularność!

Strony umowy faktoringu

W klasycznym faktoringu udział biorą faktor, faktorant oraz odbiorca (kontrahent). Ten ostatni nie jest jednak stroną umowy, choć musi być wspomniany w dokumencie.

Faktor – to firma, która specjalizuje się w świadczeniu usług faktoringowych. Z reguły są to przedsiębiorstwa skupione na faktoringu i usługach pokrewnych, rzadziej faktoring oferują także specjalne komórki banków.

Faktorant – przedsiębiorca, który korzysta z faktoringu. Sprzedaje posiadane wierzytelności, w zamian pozyskując środki natychmiast – w ten sposób nie musi czekać na spłatę należności ze strony kontrahentów, a jednocześnie zabezpiecza się przed wystąpieniem zatorów płatniczych.

Odbiorca (kontrahent) – dłużnik faktoranta. W wyniku umowy faktoringowej faktury, za które miał zapłacić faktorantowi ceduje się na faktora, co oznacza, że odbiorca ma od tej pory obowiązek zapłaty na konto faktora. W praktyce dla odbiorcy – o ile ureguluje należność w terminie – zmienia się jedynie numer rachunku do płatności. 

Co to jest faktoring?

Dla tych spośród czytelników, którzy nie są pewni, co to faktoring, przygotowaliśmy krótkie wyjaśnienie. 

Faktoring jest usługą finansową skierowaną jedynie do firm, a polega na umożliwieniu przedsiębiorcom sprzedaży faktur, które wystawili swoim kontrahentom. 

Faktoring jest szczególnie przydatny, gdy przedsiębiorca regularnie wystawia faktury z długim terminem płatności. Pomiędzy wystawieniem takiego dokumentu, a spłatą należności ze strony kontrahenta może upłynąć nawet kilkadziesiąt dni (znane są przypadki wystawiania faktur z 90-dniowym terminem płatności), a i to przy założeniu, że klient dotrzyma terminu. W tym czasie może wydarzyć się wiele rzeczy, które będą wymagały od przedsiębiorcy natychmiastowego dostępu do środków. Awaria kluczowej maszyny, okazja na zakup nowego sprzętu w dobrej cenie czy konieczność uregulowania własnych zobowiązań – to wszystko sytuacje nie cierpiące zwłoki. Jak może w tym pomóc faktoring?

Przedsiębiorca, który wybiera faktoring online, zawiera umowę z faktorem. W jej ramach strony ustalają kwotę dostępnego limitu, a faktorant dostarcza listę kontrahentów, z którymi prowadzi interesy. Lista ta będzie dla niego dostępna w Strefie klienta. Od momentu zawarcia umowy z faktorem przedsiębiorca może zgłaszać do finansowania faktury wystawione kontrahentom z listy. W razie potrzeby może także modyfikować listę – dopisywać kolejne podmioty i usuwać te, z którymi zakończył współpracę.

Skąd popularność faktoringu?

Tym, co wyróżnia faktoring na tle pozostałych usług finansowych, jest jego dostępność. Z faktoringu mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają na rynku, start-upy, jak i firmy z doświadczeniem. Nie ma też ograniczeń ze względu na branżę, w jakiej działa przedsiębiorstwo – faktoring sprawdzi się świetnie zarówno w budownictwie, handlu czy branży TSL. 

Kolejnym aspektem, który tłumaczy stale rosnącą popularność faktoringu, jest szybkość realizacji usługi i prosty proces. Zamiast żmudnego kompletowania dokumentacji kredytowej i tygodni oczekiwania na decyzję, możesz złożyć wniosek o faktoring online przez internet, a umowę podpisać za pomocą podpisu kwalifikowanego.