Inteligentny-Projekt.pl

Biznes i Budownictwo

Praca

Rejestracja czasu pracy – jak usprawnić jej przebieg w firmie?

Ewidencja czasu pracy pracowników to obowiązek, który wypełniać musi każdy pracodawca. Poprzez prowadzenie odpowiedniej ewidencji właściciel firmy uzyskuje niepowtarzalną możliwość zarządzania czasem pracowników oraz koordynowania ich działań. Z drugiej strony osoby zatrudnione dzięki rejestracji czasu pracy mają pewność, że uzyskane przez nie wynagrodzenie odpowiada ilości przepracowanych godzin i nadgodzin.

Elektroniczna rejestracja czasu pracy

Oczywiście ewidencja czasu pracy może być przeprowadzona w sposób tradycyjny, aczkolwiek dużo efektywniejszym rozwiązaniem jest elektroniczna rejestracja czasu pracy. Ze względu na swoją skuteczność zalecana jest wszystkim podmiotom gospodarczym niezależnie od ich wielkości oraz od sposobu określania wynagrodzeń dla pracowników.

Ponadto tego rodzaju system znajdzie zastosowanie w firmie niezależnie od tego, w jakiej branży ona funkcjonuje. Odpowiednia implementacja systemu RCP będzie szczególnie korzystna zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla pracowników, jeżeli system zostanie zintegrowany z systemami płacowymi. Co jeszcze warto wiedzieć na temat systemu Rejestracji Czasu Pracy?

Rejestracja czasu pracy – nowoczesne rozwiązania

Nie ulega wątpliwości, że rejestracja czasu pracy pociąga za sobą różnorodne korzyści. Przede wszystkim tego typu działania pozwalają na zebranie informacji o:

– rozpoczęciu i zakończeniu pracy,
– długości przerw pracowników,
– wszystkich wyjściach służbowych, prywatnych, spóźnieniach,
urlopach oraz absencjach i nadgodzinach.

Wszystkie z wyżej wymienionych informacji dają niepowtarzalną możliwość wygenerowania różnorodnych szczegółowych raportów, statystyk czy też zestawień, które mogą odnosić się zarówno do pojedynczych pracowników, jak i do całych grup. Dzięki tego rodzaju zintegrowanym bazom danych uzyskuje się możliwość łatwego planowania urlopu czy też zaproszenia pracowników zastępczych w czasie nieobecności innych pracowników.

Najważniejsze korzyści w rejestrze czasu pracy

Oczywiście wszystkie z wcześniej wymienionych korzyści to tylko niewielka część. Każdy przedsiębiorca decydując się na odpowiednią ewidencję, zyskuje również niepowtarzalną możliwość sprawdzenia, ile czasu osoba zatrudniona na konkretnym stanowisku potrzebuje na wypełnienie określonego zadania. Tego typu działania określane są jako kontrola zleceń. Decydując się na system rejestracji czasu pracy można również uzyskać takie korzyści jak:

– poprawa efektywności kadry pracowniczej,
– zlikwidowanie różnorodnych błędów, których przyczyną jak działanie człowieka,
– poprawa samopoczucia pracowników, którzy nie muszą się obawiać o błędne wyliczenie godzin pracy,
– ułatwiony dostęp do dokumentacji czy też poprawa planowania pracy.

Elektroniczny system rejestracji czasu pracy – co jest potrzebne?

W celu stworzenia elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy potrzebnych będzie kilka podstawowych elementów. Przede wszystkim każde przedsiębiorstwo chcące wprowadzić tego rodzaju system będzie musiało uposażyć się w odpowiednie czytniki rejestracji czasu pracy. Innymi słowy, są to profesjonalne urządzenia, które wykorzystywane są do rejestrowania określonych zdarzeń.

Kolejnym elementem, który jest konieczny do stworzenia systemu, są tagi zbliżeniowe. Tagi zbliżeniowe to inaczej identyfikatory w postaci kart RFID czy też opasek na rękę lub breloków. Wszystko zależy od zastosowanego systemu identyfikacji. W przypadku biometrii przykładowym identyfikatorem może być nawet odcisk palca. Oprócz tagów zbliżeniowych i czytnika rejestracji czasu pracy konieczny będzie również odpowiedni program, który przeanalizuje zgromadzone dane.

Więcej przydatnych informacji o rejestracji czasu pracy znajdziesz na stronie https://biosys.pl