Inteligentny-Projekt.pl

Biznes i Budownictwo

Split Payment
Biznes

Czym jest Split Payment?

Split Payment, czyli mechanizm podzielonej płatności, to rozwiązanie, które w polskim prawie pojawiło się najpierw jako dobrowolna opcja, a z czasem stało się obowiązkowe. Na czym polega split payment i jak wpływa na przedsiębiorców?

Działanie Split Payment

Mechanizm podzielonej płatności w założeniu miał ułatwić przedsiębiorcom kwestie dotyczące rozliczania i odprowadzania podatku VAT. W ramach Split Payment płatność za towar lub usługi ma trafiać jednocześnie na dwa rachunki: wartość netto na konto sprzedającego, zaś podatek VAT na specjalny rachunek VAT sprzedającego. W ten sposób sprzedający dysponuje jedynie kwotą netto, a VAT trafia na konto, nad którym nie sprawuje kontroli. 

Split Payment miał stanowić ułatwienie dla przedsiębiorców, jednak znacząco wpłynął na ich płynność finansową – brak możliwości dostępu do środków przeznaczonych na spłatę podatku VAT ograniczył ich możliwości dysponowania kapitałem. na szczęście nie wszystkie transakcje objęte są obowiązkowym MPP. Jakie są warunki konieczne?

Warunki Mechanizmu Podzielonej Płatności

W obecnym kształcie prawnym, który funkcjonuje od 2019 roku, aby zastosować obowiązkowy MPP, należy spełnić trzy warunki:

  1. Strony biorące udział w transakcji są podatnikami podatku VAT; 
  2. Wartość brutto transakcji wynosi 15 000 zł lub więcej;
  3. Co najmniej jedna pozycja wyszczególniona na fakturze jest towarem lub usługą wymienioną w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Konsekwencje Split Payment

Jedną z najistotniejszych zmian w stosunku do transakcji, w których zastosowanie Mechanizmu Podzielonej Płatności stanowi obowiązek, jest konieczność oznaczenia przez sprzedawcę faktury dopiskiem “mechanizm podzielonej płatności”. Brak takiej adnotacji może mieć poważne konsekwencje – mowa dodatkowym podatku (30% kwoty podatku wynikającej z faktury) lub sankcji spowodowanej nieprawidłowym fakturowaniem.

Nabywca z kolei ma obowiązek zapłacić z zastosowaniem Split Payment nawet, jeżeli sprzedający nie opisał stosownie faktury. Kupujący wysyła jeden przelew, w którym powinien wyszczególnić kwotę brutto sprzedaży, kwotę podatku VAT, NIP sprzedającego i numer faktury. Jeżeli nabywca nie zastosuje MPP, jego również mogą spotkać podobne konsekwencje, co sprzedającego.

Jak zapłacić z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności?

Każdy przedsiębiorca będący podatnikiem podatku VAT powinien znajdować się na tzw. “białej liście podatników VAT”. Przed wysłaniem przelewu na konto sprzedającego warto upewnić się, że jego rachunek widnieje na liście. Sprawdzisz to w Wykazie Podatników VAT – numer konta do MPP powinien wyświetlać się pod pozycją “Numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK”.

Sprawdzenie białej listy jest szczególnie istotne, ponieważ jeżeli wyślesz przelew na rachunek osobisty (w przypadku gdy sprzedający podał Ci taki numer konta), pieniądze nie dotrą do sprzedającego – zamiast tego wrócą na konto Twojej firmy. 

Jak uzyskać dostęp do środków na rachunku VAT?

Teoretycznie środki zgromadzone na rachunku VAT nadal należą do przedsiębiorcy, jednak dostęp do nich jest utrudniony. Jeżeli chcesz go uzyskać, musisz złożyć wniosek o przekazanie środków z rachunku VAT. Samo złożenie wniosku jest bezpłatne, jednak na rozpatrzenie go urząd ma aż 60 dni.