Inteligentny-Projekt.pl

Biznes i Budownictwo

Biznes

Kiedy powinieneś przeprowadzić audyt bezpieczeństwa w swojej firmie?

Audyt systemów informatycznych wykorzystywany jest jako narzędzie, służące do oceny oraz zdiagnozowania rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych, zapewniających bezpieczeństwo w danej firmie. Jego celem jest wdrożenie metod usprawniających dysfunkcyjne rejony. Warto wiedzieć, jak często audyt powinien być przeprowadzany w przedsiębiorstwie.

Weryfikacja RODO

Audyt zerowy ma celu przygotowanie organizacji do nowych ustaleń prawnych  w sektorze ochrony danych. Na wstępnym etapie dokonywana jest analiza potrzeb, możliwości oraz punktów krytycznych Fundament audytu stanowi inwentaryzacja posiadanych zasobów informacyjnych oraz metod ich przetwarzania. Ocena zgodności z RODO obejmuje m.in. analizę:

  • procedury i polityki bezpieczeństwa
  • technicznych oraz organizacyjnych środków ochrony
  • poprawności klauzul informacyjnych
  • poziomu świadomości pracowników w sektorze ochrony danych osobowych
  • treści oraz poprawności klauzul zgody.

Badanie pozwala zweryfikować stan organizacji oraz opracować metody, umożliwiające spełnienie kryteriów określonych przez odpowiednie urzędy administracyjne. Wstępny audyt bezpieczeństwa przeprowadzany jest zazwyczaj w firmach, w których nie zostały podjęte żadne działanie w sektorze ochrony danych osobowych. Coraz częściej jednak analiza dotyczy również firm, które wypracowały rozwiązanie w tym sektorze. Audyt ma celu wówczas weryfikację stosowanych działań i metod. Pozwala on również zidentyfikować obszary, które pomimo  wprowadzonych modyfikacji, wciąż są dysfunkcyjne.

Obowiązek

Przeprowadzanie audytu bezpieczeństwa jest czynnością regulowaną przez polskie prawo. Obowiązek ten dotyczy instytucji z działu IT oraz firm, zarządzających informacjami. W tego typu jednostkach audyty powinny być przeprowadzane regularnie. Ustalenia te wynikają z Prawa Bankowego. W przypadku firm niepodlegających rozporządzeniu, zaleca się przeprowadzanie audytu przynajmniej raz na rok. Przez ten czas można ustalić, czy wprowadzone rozwiązania sprawdzają się w praktyce. Audyt bezpieczeństwa przeprowadzany jest wówczas przez firmę zewnętrzną.

Chcąc uniknąć zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych w firmie, należy regularnie monitorować rozwiązania w sektorze IT. Warto pamiętać, że w przypadku niektórych sektorów przeprowadzanie audytów jest obowiązkową czynnością. Jeśli w danej firmie nie podjęto kroków w dziale ochrony danych, można wówczas wykonać badanie wstępne (zerowe).