Inteligentny-Projekt.pl

Biznes i Budownictwo

modele rozliczeń z software house
Biznes

Trzy popularne modele rozliczeń z software house

Praca z sofware house opiera się na modelu umów B2B. Dzięki umownemu charakterowi współpraca na linii klient – firma programistyczna może być bardzo elastyczna. także w obszarze rozliczeń.

Klienci często korzystają z tej elastyczności szukając rozwiązań, które w określonym momencie będą najlepiej dostosowane do ich potrzeb i możliwości budżetowych. Jakie są najpopularniejsze modele rozliczeń z firmami programistycznymi?   

Model stałej ceny

W modelu tym klient z góry wie jakie poniesie wydatki na przygotowanie oprogramowania. Natomiast software house wie jakie konkretny projekt przyniesie przychody. Model stałej ceny polega bowiem na określeniu jasnego budżetu, który jest niezmienny.

Model ten będzie działał tylko w przypadku projektów o ściśle określonych wymaganiach i z góry założonym harmonogramie. I to jest jego najpoważniejsza wada. Po pierwsze wymaga zarówno od klienta jak i od software house wykonania ogromnej pracy na etapie planowania. Począwszy od określenie wszystkich potrzeb klienta, a skończywszy na sposobie ich zaspokojenia przez produkt informatyczny. Drugą wadą tego modelu rozliczeniowego jest brak możliwości wprowadzania zmian w trakcie projektu. 

Model dedykowanego zespołu

Model dedykowanego zespołu jest najbardziej popularny w przypadku outsourcingu programistów z software house. Na czym polega? Klient w porozumieniu z firmą programistyczną decyduje ilu programistów i na jaki okres będzie potrzebował, żeby zrealizować planowane projekty informatyczne. A następnie po prostu wynajmuje tych ludzi i płaci za ich czas. 

Jakie są najważniejsze zalety tego modelu? Przede wszystkim klient ma możliwość pełnej kontroli nad zakresem prac zespołu programistów. To klient decyduje czym będą się zajmowali, buduje harmonogram prac i czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem.  Programiści nie muszą pracować nad jednym konkretnym projektami – choć w rzeczywistości jest to najbardziej popularne.

Drugą ważną zaletą tego modelu jest możliwość przeniesienia do firmy kluczowych kompetencji technologicznych. Bardzo często wynajmowanie programistów z software house jest wykorzystywane jako sposób na transfer wiedzy i rozwój własnych pracowników.

Czas i materiały – czyli opłata za faktycznie wykonana pracę

W tym modelu rozliczeń nie istnieje coś takiego jak z góry założona ceny. Nie występują także z założenia dotyczące liczby programistów pracujących nad oprogramowaniem. Podstawowym założeniem tego modelu jest określenie jaka jest cena za jednostkę czasową, a następnie opłata tylko za wykorzystane jednostki. 

Kiedy najlepiej sprawdza się ten model rozliczania z firmą programistyczną? Przede wszystkim w przypadku trudnych i złożonych projektów, w których niezwykle trudno jest określić wszystkie wymagania. Model czas i materiały pozwala klientowi na uzyskanie większej elastyczności. Może on decydować np. o zmianach zakresu projektu, przyspieszeniu lub spowolnieniu prac. Model ten pozwala także w najlepszy sposób poradzić sobie z nieprzewidzianymi problemami lub rosnącymi potrzebami. A jak pokazuje praktyka problemy lub zmiany to codzienność projektów informatycznych.

Jaka jest najpoważniejsza wada modelu? Na pewno cena. Opłata za jednostkę czasową, jaką trzeba będzie zapłacić firmie programistycznej będzie większa niż w innych modelach rozliczeń.